PAGRINDINIS

Užsisakant krepšinio stov? dovanojame apsaug?!

Pats laikas ?sirengti aikštel? prie savo nam?. Skelbiame akcij? krepšinio stovams.  Tvirti, ilgaamžiai krepšinio stovai Jums ir J?s? vaikams. Stovo konstrukcij? priderinsime konkre?iai kiekvienam klientui pagal poreikius. Pasirinkus bet kurios konstrukcijos m?s? gamybos stov? J?s dr?siai galite ”d?ti” ? krepš?, kabintis už lanko be joki? pasekmi?!

 

 

Gaminame sportin? ?rang? tiek profesionalams, tiek meg?jams. Ypa? didelio populiarumo sulaukia stacionar?s ?betonuojami krepšinio stovai. Ilgamet?s patirties d?ka labai supaprastinome krepšinio stovo konstrukcijos ?rengim? prie nam?.  Galime pasi?lyti reguliuojamo aukš?io krepšinio stovus tiek su standartinio 180cm x 105cm dydžio, tiek su mažesn?mis lentomis. Ilgamet?s patirties d?ka ištobulinome lentos pak?limo mechanizm?, tod?l aukšt? nesunkiai gal?s keisti netgi vaikas nuo 240cm iki standartinio aukš?io 305cm. Lentas gaminame iš gr?dinto stiklo arba akrilo plastiko, jas apkaustome aliuminio profiliu. Stovus komplektuojame su profesionaliais, spyruokliuojan?iais lankais. Tinklelio tvirtinimas su pasl?ptomis kilput?mis, dingsta galimyb? susižeisti žaidžiant. Stovus gaminame tvirtus ir ilgaamžius. Visas metalines detales dažome milteliniu b?du, kas garantuoja ilgaamžiškum? ir nepriekaišting? padengim?. M?s? gamini? nuotraukos skiltyje GALERIJA.

 

Galime pasi?lyti sporto ?rangos puik? kokyb?s ir kainos santyk? miest? ir miesteli? bendruomen?ms, mokykloms ir kitoms ?staigoms tiek sportavimui sal?se, tiek lauke.  Patys gaminame absoliu?iai vis? sporto inventori?.

Krepšinio aikštele prie tavo namų